Валута
BGN
  • USD
  • BGN
Език

COVID 19

Дата: 2020-10-21

                                                             

 

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
 
Бенефициент: „ МИГТИМ ООД “ 
Обща стойност: 10000.00 лв., от които 8500.00 лв.
европейско и  1500.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 17.07.2020 г.
Край: 16.10.2020 г.
 

 

От 17.07.2020 г..  " МИГТИМ ООД “  стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ    № BG16RFOP002-2.073

Проектът: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, приоритетна ос „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, процедура  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Общата стойност на проекта е 10 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. от които 8500,00 лв. европейско и  1500,00 лв. национално съфинансиране.
 

Целта на проекта е ссигуряване на оперативен капитал за предприятиято за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.